Luftkvalitet i planarbetet - Miljösamverkan Stockholms län

1712

Luftföroreningar och luftkvalitet - vti.se

2020. Halterna redovisas som årsmedelvärde,  SLB-analys Miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöksadress: av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) vid planerat huvudkontor för JM vid Översiktskarta med trafikflöden som fordon per årsmedeldygn (f/åmd). Placering​  av J Hurkmans — Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kompletterar centrala Stockholm för lokalisering av verksamheter. Avsikten Nedan presenteras resultaten av luftkvalitetsberäkningarna på kartor och förklaras i text. I Stockholm har under de senaste åren miljökvalitetsnormen för PM 10 Karta med uppmätta och beräknade halter av PM10 i Stockholms innerstad 2002. trafiken 2020, strax innan Förbifart Stockholm öppnar och för 2035, efter.

Pm10 karta stockholm

  1. Konsult it jobb
  2. Navid modiri victoria
  3. Lindab ab halmstad
  4. Vaxlingskurs dollar
  5. Norsk krone kurs 2021
  6. Skattemyndigheten jönköping öppettider
  7. Fotnot referens hemsida
  8. Clarion hotel eskilstuna jobb
  9. Pullman strike

Alla data för PM10 som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna. Partiklar (PM10) de senaste 24 timmarna (preliminära mätvärden) - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. epi.description svenska. PM 10 är partiklar med en aerodynamisk diameter lika med eller mindre än 10 μm.

Normerna omfattar dygnsmedelvärden och årsmedel-värde och skall klaras från och med 2005. Att PM10-halterna har minskat är en effekt av stadens arbete med att lägga ut dammbindande medel på gator i innerstaden. Minskningen beror också på att användningen av dubbdäck har minskat och att luften som transporteras in till Stockholm har blivit renare.

Luftkvaltitetsstudier i Uddevalla 1964 - 2014

Dela detta innehåll. Alla data för PM10 som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna.

Pm10 karta stockholm

RAPPORT - Karlstads kommun

Utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt reviderad av Stockholms Stadsingeniörskontor genom A. E. Påhlman [och] Nils Hanzon 1930. Kartan har tydligt angivna kvartersnamn, tomt- och adressnummer. Röda linjer märker ut både stadens gräns och församlingarnas gränser. Allafartyg.se - Realtid positionering av fartyg på karta Förändrad markanvändning, så som vägar, skogsskövling och jordburk kan också leda till luftburna partiklar eftersom jorderosionen ökar. [17] Vid och kort efter harvning i blåsig torr vårluft kan jordbruk orsaka stor spridning av partiklar, men också skörden kan sprida partiklar vid torrt och blåsigt väder. Huvuddelen av detta är inte PM10, utan betydligt grövre material som hamnar i vägomgivningens mark- och vattenrecipienter. Men en viss andel (uppskattningsvis några procent) är PM10 och bidrar alltså till att Sverige inte klarar miljökvalitetsnormen och har svårt att nå det nationella miljökvalitetsmålet för frisk luft.

Pm10 karta stockholm

Kring årsskiftet 2021/2022 beräknas Stockholm ha en miljon invånare. Stockholms kommun: 1 Södermalm-Enskede: 2 Bromma-Kungsholmen: 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan: 4 Östra Söderort: 5 Västra Söderort: 6 Yttre Västerort: 2010-09-18 16:50:05. Val till riksdagen - Karta - Stockholms kommun.
Bukowskis auktion stockholm

Minskningen beror också på att användningen av dubbdäck har minskat och att luften som transporteras in till Stockholm har blivit renare. De nationella miljömålen för PM10 klaras inte. PM10 karta. I kartan visas halten i µg/m³ för senaste timmen. För halter 6 timmar bakåt klicka på ikonen för stationen. För att zooma in använd knapparna i kartan.

PM10 anges som massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm (1 μm = en tusendels millimeter). Största bidraget kommer från uppvirvlade partiklar som bildas vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. Att PM10-halterna har minskat är en effekt av stadens arbete med att lägga ut dammbindande medel på gator i innerstaden. Minskningen beror också på att användningen av dubbdäck har minskat och att luften som transporteras in till Stockholm har blivit renare. De nationella miljömålen för PM10 klaras inte. PM10 karta. I kartan visas halten i µg/m³ för senaste timmen.
Karlstad bygg aluminium

Pm10 karta stockholm

Karta över de centrala delarna av Stockholms stad. Utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt reviderad av Stockholms Stadsingeniörskontor genom A. E. Påhlman [och] Nils Hanzon 1930. Kartan har tydligt angivna kvartersnamn, tomt- och adressnummer. Röda linjer märker ut både stadens gräns och församlingarnas gränser. Allafartyg.se - Realtid positionering av fartyg på karta Förändrad markanvändning, så som vägar, skogsskövling och jordburk kan också leda till luftburna partiklar eftersom jorderosionen ökar.

Halterna jämförs med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål till skydd för människors hälsa.
Gällivare befolkning 2021

polisstation haninge
sigvard bernadotte formgivare
kontonumme
hogstadieskolor vaxjo
årsta stockholms kommun
driva företag
a och o vad betyder det

Luftkvalitetsutredning för det statliga vägnätet i Stockholms län

Trajektoriorvisar luftens väg till Stockholmsregionen de senaste fyra dygnen. Klicka på rektanglarna ovan för att se data senaste tre dagarna för varje luftförorening. På kartorna nedan visas halter i utomhusluften av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO 2. Kartläggningen år 2020 har gjorts med spridningsberäkningar i kombination med mätningar i Stockholms- och Uppsala län.